Tudástár

Módosított EPR rendelet !

            2023. június 29-én egy kormányrendelettel (276/2023. (VI-29)) módosították a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer szabályait. „Mivel az új szabályokra nem volt elég idejük felkészülni az érintetteknek, érdemes a rendelet hatályba lépése utáni időszakban is további hatáselemzéseket végezni a kötelezettségek pontos teljesítése és a plusz terhek kiszámítása érdekében.” – emelte ki Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

A csomagolási anyagokat érintő módosítások

A módosítás következtében az EPR rendelet nem vonatkozik a lakossági, illetve az egészségügyi szolgáltatóknál képződő gyógyszer hulladéknak minősülő, a gyógyszerrel közvetlenül érintkező fogyasztói csomagolásra.

A fogyasztó számára történő értékesítés helyén használt, megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerek és az ilyen célú egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolások esetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli, miközben a rendelet korábban a belföldi csomagolószer értékesítőket kötelezte volna díjfizetésre.

A módosítás értelmében a csomagolás-összetevőkre az egyes összetevőkre vonatkozó körforgásos kódokat és az azokhoz tartozó kiterjesztett gyártói felelősségi díjtételeket kell alkalmazni.

Az újrahasználható csomagolószereket érintő változások

A módosító rendelet a termékdíj szabályozáshoz hasonló lehetőségeket vezet be az EPR díjfizetési kötelezettség alóli mentesüléshez az újrahasználható csomagolószerek esetében az alábbiak szerint.

Nem minősül saját célú felhasználásnak a termékdíj szabályokhoz hasonlóan

  • a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott, az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, amennyiben a csomagolószer első felhasználása során a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat korábban megfizették, vagy
  • a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, ha azt a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belül igazoltan visszaszállítják külföldre. A külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

Továbbá nem minősül saját célú felhasználásnak a külföldi előállítású csomagolást alkotó újrahasználható csomagolószer végleges elválasztása az árutól vagy az újrahasználható csomagolószerből csomagolás létrehozása, ha annak bérbeadója a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott bérleti rendszer üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik. Ebben az esetben a gyártónak nem kell teljesítenie például az EPR rendelet nyilvántartásba vételre, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásait. Kivéve ha az újrahasználható csomagolószer belföldön válik hulladékká.

Abban az esetben sem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni az újrahasználható csomagolószerből létrehozott csomagolás forgalomba hozatala esetén, ha azt az országos hulladékgazdálkodási hatóság felvette az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába – kivéve az első alkalommal létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala.

Az EPR kötelezettség alóli mentesülés átvállalási szerződés vagy nyilatkozat alapján

Eddig csak a gépjármű termékáramban érintett termékek, vagyis a gépjárművek gyártói vállalhatták át szerződés alapján az EPR díjfizetési kötelezettséget, a módosítás alapján azonban a Közösségi rendeletek szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott körforgásos termék esetén a mezőgazdasági termelői szerveződés is átvállalhatja azt.

A sütőolajok esetében nyilatkozat alapján van lehetőség mentességet kapni. Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt sütőolajat más termék előállításához közvetlen anyagként használja fel, amelynek során a sütőolaj a technológiai eljárás szerint beépül az előállított termékbe.

Készletre vétel alapján történő nyilvántartás vezetés

A módosító rendelet értelmében a gyártó jogosult a nyilvántartást a forgalomba hozott körforgásos termék helyett a készletre vett körforgásos termékről vezetni. Ebben az esetben a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének meghatározása során a forgalomba hozott körforgásos termék mennyiség helyett a tárgynegyedévben készletre vett körforgásos termék mennyiségét kell figyelembe venni. A gyártó a készletre vett körforgásos termékről történő nyilvántartás vezetésre vonatkozó választását a negyedéven belül nem változtathatja meg.

A készletre vétellel történő nyilvántartás vezetés negyedév fordulójával történő választása esetén a gyártónak a tárgynegyedév első napján készleten lévő körforgásos termékeiről leltárt kell készítenie, amely egyben a tárgy negyedévi körforgásos termékek nyitókészlete és az adatszolgáltatás része.

A hulladékgazdálkodási hatóság felé megküldött adatok utólagos módosítása !

A gyártó az egyes tárgy negyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig módosíthatja az eddigi határidő helyett, amely a számla kézhezvételétől számított 15 nap volt.

A fentieken túl a módosító rendelet számos változást eredményez az EPR szabályozásban, melyek vállalkozások tevékenységére gyakorolt hatásának megvizsgálásába érdemes szakértőket is bevonni. „Mivel a kötelezettségek megsértése esetén az illetékes hatóság hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki, vagy akár a körforgásos termék forgalomba hozatalát fel is függeszthetik, nem szabad félvállról venni az új szabályok értelmezését, a rendszer bevezetését a cégeknek.” -figyelmeztetett Ágoston Krisztián, a Leitner Leitner tanácsadója.

 

Tőrvényi szabályozás !

2021. második félévtől tilos bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek, továbbá oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatala - jelent meg az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

A 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet értelmében nem lehet majd forgalomba hozni az alábbi egyszer használatos műanyag termékeket:

Fültisztító pálcika;

Evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika);

Tányér;

Szívószál;

Italkeverő pálcika;

Léggömbökhöz – kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat – rögzítendő és azokat tartó pálca, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet;

Expandált polisztirolból készült ételtároló edény, azaz ételtartó, különösen doboz tetővel vagy anélkül, amely olyan étel tárolására szolgál, amely azonnal fogyasztható helyben vagy elvitelre, illetve fogyasztása általában az edényből történik, vagy készételként fogyasztható, azaz további elkészítést, különösen főzést, forralást vagy melegítést nem igényel, beleértve különösen a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényt, kivéve az italtárolót, tányért és tasakot, valamint az ételt tartalmazó csomagolást;

Expandált polisztirolból készült italtároló, beleértve a kupakját és a fedelét is;

Expandált polisztirolból készült italtartó pohár, beleértve annak tetejét és fedelét is;

Könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala, amelynek falvastagsága 15 mikron feletti, a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével;

Oxidatív úton lebomló műanyagtermékek (ezek olyan adalékanyagokat tartalmazó műanyagok, amelyek oxidáció révén a műanyag mikróméretű részecskékre történő széttöredezését vagy kémiai lebontását idézik elő).

2023. január 1-ig kapott haladékot a nem expandált polisztirolból készült italtartó pohár, azután ennek is tilos lesz a forgalomba hozatala.

Bizonyos termékekre a rendelet hatálya nem terjed ki, így például a kisgyermekeknek készült poharakra vagy az orvostechnikai eszközként használatos szívószálakra és pálcikákra.